MME Harkályvédelmi Munkacsoport - Hungarian Woodpecker Working Group

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Harkályvédelmi Munkacsoportja 2019. nyarán alakult, azzal a céllal, hogy összehozza a hazai harkályfélékkel foglalkozó szakembereket és érdeklődőket, ezzel egy olyan közösséget teremtve, ahol lehetőség nyílik a hazai harkályfajokkal kapcsolatos vizsgálatok ismertetésére, szakmai konzultációra, segítve ezzel a jövőbeni kutatási irányok meghatározását is.

The Hungarian Woodpecker Working Group is a network of people with a keen interest in woodpeckers and their habitats. Our mission is to improve the knowledge of woodpeckers through observation and study. Our members (professionals and amateurs, full-time and voluntary) aim to gather data on the status and distribution of Hungary’s nine species. We also aim to promote a greater interest in woodpeckers amongst the general public.


Fontosnak tartjuk az eddig összegyűlt adatok és ismeretek rendszerezését és feldolgozását, valamint bővítését. Emellett pedig szintén hangsúlyt fektetünk a harkályfajok népszerűségének növelésére és az ismeretterjesztésre is.

A harkályfélék családjába (Picidae) világszerte több, mint 200 faj tartozik, a sarkvidékeket, valamint Ausztráliát kivéve az egész világon elterjedtek. Az Európában honos 11 faj közül 9 előfordul hazánkban is.
 

Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) / White-backed Woodpecker
Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) / White-backed Woodpecker


A harkályok kulcsszerepet játszanak az erdei ökoszisztémákban. Odvaik készítésével rengeteg élőlény megtelepedését segítik elő. Világszerte számos állatfaj kötődik faodvakhoz, gerinctelenek és gerincesek egyaránt. Az odvakban nevelik fel utódaikat, pihennek, halmozzák fel készleteiket, áttelelnek stb. A gerinceseken belül másodlagos odúköltő madárfajok, cinegék, légykapók, baglyok, kerceréce, kék galamb stb., emellett emlősök, mint például erdei egerek, pelék, mókusok és denevérek, valamint gerinctelen fajok, darazsak, lepkék.

Az odúkészítő harkályfajok csak olyan korú fás társulásokban képesek szaporodni, ahol elég öregek - elég vastagok - a fák költőodúk készítéséhez. Élőhelyük egészségi állapotának, jóságának, fajgazdagságának indikátorai. Minden harkályfaj csak a preferenciáinak megfelelő élőhelyen tud megtelepedni. A harkályfajok megtelepedése jól előre jelzi a hozzájuk kötődő más fajok megtelepedését is. Ha az adott harkályfaj költ a területen, akkor azok az állatok is megtelepednek, amelyek specifikusan az ő elhagyott odúikat foglalják el. Minél több harkályfaj költ egy erdőben, annál több harkályokhoz kötődő állatfaj találja meg életfeltételeit.

A fentiekből egyenesen következik, hogy a harkályok védelme (más élőlényekéhez hasonlóan) csak az élőhelyük védelmével együtt oldható meg, ezáltal a harkályok védelme az erdőkhöz kötődő, illetve specifikusan a harkályok lététől is függő (pl. odúlakó) fajok védelmét is szolgálja.

Munkacsoport vezető: Gorman Gerard – picidae.gerard@gmail.com
Szakmai koordinátor: Dr. Ónodi Gábor – harkalykoordinator@mme.hu
PR és kommunikációs koordinátor: Cserép György – gyorgy.cserep@gmail.com 

Facebook: MME Harkályvédelmi Munkacsoport - Hungarian Woodpecker Working Group

 

MME Harkályvédelmi Munkacsoport 2019
MME Harkályvédelmi Munkacsoport
Garáb, Kelet-cserháti Tájvédelmi Körzet, 2019